Scheepspost is de digitale nieuwsbrief voor het

Varend Erfgoed in Nederland. Het is een uitgave van Wouter van Dusseldorp. Het auteursrecht berust bij de oorspronkelijke bronnen.

Heb je zelf nieuws voor de Scheepspost, mail dan aan wouter@scheepspost.info

Een vrijwillige bijdrage van € 15,- kan je overmaken
naar
"Maritiem Dus",
 IBAN NL96 TRIO 0198 1437 02
Scheepspost 103, 18 jan. 2017
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:
EOC

FVEN


 
  
 Bureau Scheepvaart Certificering
Traditionele Schepen Beurs

Bataviahaven

Hoogendoorn

Terra Nova

Den Boer Sails

Scheepsmakelaardij Enkhuizen


defotoboot

Windseeker

Eisma Houtwerk


info@postverzekert.nl

Fikkers
Patrijspoorten

NagelHard


Hi-Tek

Piet Blaauw
Scheepstimmer en Mastmakerij Stavoren


Zeiltocht op IJsselmeer en Markermeer met zeilschip, klipper, tjalk of groot zeilschip
Register Holland

Museumhaven Willemsoord

zeilklippers

Rood boven groen

Zeilmakerij Molenaar
Scheepswinkel Van Meer
watererfgoed
havenmuseum
Hilbrands IJzerwerkplaats

red-gull

SRF


Voor evenementen rond het
Varend Erfgoed kijk je op de
Evenementenpagina
— Zachtebedrace van 27 tot en met 29 april
— Conferentie Apeldoorns Kanaal en exploitatiemaatschappij
— DARP: Dinsdagavond Open Rond- & Platbodem competitie

— Definitieve einde van restauratie De Vijf Gebroeders nadert

— Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
    genomineerd


— Lezing Zeilvaart in de 19e eeuw in Dordrecht

— Tijd dringt voor vaartuigen zonder CvO
— Werk aan de winkel voor BSC scheepsexpertise

— Topjaar voor Noordelijk Scheepvaartmuseum

— Schippers van weleer: Jan Eleveld
— Metamorfose van Koggewerf in Kampen in stapjes uitgevoerd— Zachtebedrace van 27 tot en met 29 aprilVan donderdagavond 27 tot en met zondagavond 29 april 2017 wordt er gezeild op het wad. Als je wilt leren om met je schip je weg te vinden op het wad, navigerend zonder GPS, manoeuvrerend met alleen zeil- en spierkracht, maar ook als je dat al kunt, nodigen we je uit voor de 7e editie van de Zachtebedrace. Een 72-uurs marathon voor platbodems op de Waddenzee.

De winnaar is dat schip dat door tactiek, navigatiekunst en zeemanschap het eerst terug is in Den Oever met de meeste punten. Die verzamel je door havens in te zeilen, te ankeren, boeien te ronden en vlaggetjes vast te knopen. De race, georganiseerd door de stichting tot behoud van de BU130, is vernoemd naar een ondiepte tussen Texel en Harlingen, grofweg het middelpunt van het wedstrijdgebied.

Op 18 februari vanaf 15:00 vindt de zachtebedrace winter workshop plaats op het Statenjacht van Utrecht. Het onderwerp is nog niet bekend, maar zal passen bij de race. Ook is er ruimte voor vragen en opmerkingen, van zowel terugkerende als nieuwe deelnemers. Na afloop eten we dan gezamenlijk aan boord en is er ruimte voor een drankje en sterke verhalen.
Voor meer informatie kijk je hier  

— Conferentie Apeldoorns Kanaal (en -exploitatiemaatschappij)Een aantal Wapenveldse organisaties heeft, onder leiding van de Stichting Recreatie Wapenveld, het initiatief genomen voor een conferentie over het Apeldoorns kanaal. Deze wordt gehouden op donderdag 19 januari om Wapenveld. Hierbij is iedereen van harte welkom.

De organisaties kwamen in actie na een voorstel van de Stuurgroep Veluwekroon om in plaats van beweegbare bruggen te kiezen voor verhoogde vaste bruggen. Dat doet volgens de organisatoren geen recht aan de eerdere beloften voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal voor de BM-klasse en varend erfgoed. Aan de gemeenteraad van Heerde werd een petitie aangeboden die inmiddels 863 keer is ondertekend. De contacten die vervolgens werden gelegd met diverse gemeenteraden en het Waterschap Vallei en Veluwe leiden tot de conclusie dat er niet zozeer sprake is van onwil bij bestuurders, maar dat er te veel onzekerheden zijn over de kosten. Dat bracht de organisaties op het idee om de optie van een kanaalexploitatiemaatschappij te onderzoeken. Die wordt op de Kanaalconferentie in beeld gebracht.

Uitgangspunt voor de conferentie is het doorzetten van het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal voor de BM-klasse en schepen van het varend erfgoed. Leidraad hiervoor is de ‘drietrapsraket' uit het Ambitiedocument Veluwekroon: varen naar Wapenveld, dan naar Heerde en met een doorkijk naar Apeldoorn. De ervaringen die hier worden opgedaan zijn de opmaat naar het volledig bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal.

Met deze conferentie willen de organisaties draagvlak  creŽren voor beheer en onderhoud door middel van een kanaalexploitatiemaatschappij waarin publieke, private en maatschappelijke partijen samenwerken.
Voor meer info kijk je hier  

— DARP: Dinsdagavond Open Rond- & Platbodem competitieDe DARP competitie is een oefen competitie die start en eindigt met een wedstrijddag. Hier tussen worden 21 dinsdagavonden gezeild om de beoefening van het zeilen met authentieke Hollandse rond- en platbodems te bevorderen. De organiserende verenigingen zijn WSV de Eendracht en Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg. De DARP wordt gezeild sinds 1984 en is toen opstaan vanuit WSV de Eendracht en WSV de Oude Haven. De organisatie dient verder het doel om zoveel mogelijk bekendheid aan het zeilen en de cultuur rondom de rond- en platbodems te bevorderen. Elk jaar zeilen rond de 25-28 schepen (150-175 bemanningsleden) mee, waaronder meer dan 10 oude botters. Iedereen met een toereikend schip kan zich inschrijven, kosten €30,- euro voor 21 dinsdagavonden €15,- euro voor de dagwedstrijden.

Bij de wedstrijden zijn de gangbare wedstrijdregels plus eigen regels van kracht. De start is altijd in drie klasse, botters, aken en overige schepen. De wedstrijden starten dinsdagavond om 18.50 en eindigen maximaal om 21.30 uur. In september is dit een uur eerder.

De Darp start op 11 april, en eindigt met een wedstrijd op 7 oktober. Er is een zomerstop van 12 juli tot 14 augustus.
Voor meer info kijk je hier  


— Definitieve einde van restauratie De Vijf Gebroeders nadertGENEMUIDEN - Na een kleine tien jaar restaureren is De Vijf Gebroeders nu bijna geheel ‘in oude glorie hersteld’. De komende weken wordt nog het laatste houtwerk in het vooronder in de verf gezet. Op 1 februari is het ruim honderd jaar oude turfschip dan weer, zo veel als mogelijk, in originele staat teruggebracht. En dan ligt ook nog eens een mooi jaar in het verschiet, met deelname aan mega-evenementen als de Internationale Hanzedagen in Kampen en Hassailt in Hasselt.

Hoewel de heringedeelde gemeente nog lang niet bestond in bouwjaar 1914, is De Vijf Gebroeders eigenlijk een typisch Zwartewaterlands schip. Een Hasselter aak, bij Appelo in Zwartsluis gebouwd, voor de Genemuider turfschipper Van Dijk. In 2007 werd het door Jan Postma gered van de sloop. Hij ontdekte de bijzondere geschiedenis en besloot De Vijf Gebroeders te restaureren. In 2013 kocht Stichting Promotie Genemuiden het schip over, echter zonder mast, zwaarden en houtwerk binnenin. De renovatie werd verder doorgezet en in de winter van 2014/2015 begon Albert Aarten aan de betimmering binnenin.

Inmiddels zijn de werkzaamheden dus bijna afgerond en begint De Vijf Gebroeders in april al weer aan zijn vierde vaarseizoen met middag- en avondtochten. “Ons eerste jaar was vooral promotioneel om zo veel mogelijk naamsbekendheid te krijgen”, kijkt schipper Gerrit Jan Bosman terug. “Dat deden we door steeds zo veel mogelijk in de picture te komen en te blijven, met daarbij in het achterhoofd het Genemuider motto: ‘niet lullen, maar poetsen’. Het zeil kwam er op, de mast, de zwaarden; overal maakten we een moment van.”
Lees het gehele artikel op de bron: Stadskoerier 

— Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten
    genomineerd
De website van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is genomineerd voor de prijs voor de beste website van de geschiedenisonline prijs!

Met de rijke historische achtergrondinformatie van onze schepen, de grote bezoekersaantallen, de frisse, moderne en overzichtelijke vormgeving en de laagdrempelige internet-toegang heeft de SSRP aan de beoordelingscriteria van de jury voldaan om mee te dingen naar deze prijs.

De SSRP is in 1955 opgericht door samenwerking en overleg tussen Fries Scheepvaartmuseum, Vereniging Vrienden Zuiderzeemuseum, KZV ‘Oostergoo’ te Grouw, KZV ‘Sneek’, KNZ&RV te Muiden en KR&ZV ‘De Maas’ te Rotterdam. H.K.H. Prinses Beatrix is gedurende 60 jaar Beschermvrouwe van de SSRP.

Vele bekende (en soms vergane) historische Nederlandse ronde en platbodemschepen, al of niet meer varend, zijn historisch beschreven en middels het schouwen, meten en het lijnenplan op papier zetten goed en nauwkeurig gearchiveerd. Het oudste schip dateert uit 1820 en het jongste is van 2016. Alle inmiddels bekende scheepshistorie heeft het Stamboek strak gecategoriseerd. Toelating tot het Stamboek vereist vastgestelde criteria wat betreft vorm en uitrusting. Inmiddels zijn ruim 2550 schepen in het Stamboek vastgelegd.

De ontwikkelingen op de werven waar deze schepen zijn gebouwd, de leveranciers van de gebruikte materialen, de verenigingen, organisaties en bedrijven waar de scheepseigenaren mee te maken hadden, zijn vastgelegd in het digitale archief van de SSRP-site.

De geschiedenisonline prijs is in het leven geroepen om geschiedbeoefening online te bevorderen en te belonen! Breng uw stem uit tussen 9 januari en 9 februari 2017 middels het stemformulier  hier, of via de website van de SSRP,
Bron: persbericht SSRPScheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:

EOC

FVEN
— Lezing Zeilvaart in de 19e eeuw in DordrechtOp dinsdag 14 februari 2017 houdt Jean van Wageningen een lezing over “Zeilvaart in de 19e eeuw”. Deze wordt gehouden in de Triniatiskapel in Dordrecht.

Het accent zal tijdens deze lezing liggen op de periode 1840-1870, waarin barkschepen een belangrijke rol vervulden. In die periode lieten Jacob en Florent van Wageningen hun zeven barken over de wereldzeeŽn varen. Van hun rederij is geen archief bewaard gebleven, maar door minutieus onderzoek zijn de reizen van de barken toch gereconstrueerd. En dat onderzoek leverde ook verhalen over de reizen naar de Oost op. De tijdspanne waarin deze reders opereerden, beslaat amper dertig jaar en loopt van 1840 met de kiellegging van hun eerste schip, tot 1867 als hun laatste schip schipbreuk lijdt.

Tijdens de lezing Zeilvaart in de 19e eeuw – rijkelijk met ‘lichtbeelden’ ondersteund – gaat de aandacht vooral uit naar de mens achter de reders, bouwers, bemanning en passagiers. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de avonturen die werden beleefd.

Eerder publiceerde de heer Van Wageningen al drie artikelen over schipbreuken van Dordtse schepen van de reders Van Wageningen in het tijdschrift Oud-Dordrecht.
Voor meer info kijk je hier  

— Tijd dringt voor vaartuigen zonder CvOSinds 1 juli 2009 is de huidige Binnenvaartwet van kracht. Die bepaalt onder andere welke vaartuigen gecertificeerd dienen te zijn en aan welke technische eisen zij moeten voldoen. Qua technische eisen is voor de meeste vaartuigen in de Binnenvaartwet de Europese Richtlijn 2006/87/EG geÔmplementeerd. Voor bestaande, nog niet onder die richtlijn gecertificeerde schepen, geldt een overgangsregeling (artikel 8). Die loopt in Nederland af op 30 december 2018. Tot die tijd is er nog veel te certificeren en uit te leggen door experts. Voor scheepseigenaren blijkt het pittige kost.

in de Binnenvaartkrant van 10 januari stond een uitgebreid interview met EOC-expertise. Kijk hier voor het gehele artikel 

— Werk aan de winkel voor BSC scheepsexpertise


Foto en tekst: Gijs en Inge van Hesteren

Naast het NBKB en Register Holland is er sinds kort een derde scheepsexpertisebureau dat binnenvaartkeuringen mag verzorgen: Bureau Scheepvaart Certificering (BSC) in Lelystad. Het bureau werd een half jaar geleden opgericht door Robin Hoekstra en Lydia Groot. In december rondden zij hun eerste keuringstraject af en in januari openden zij hun kantoor boven Restaurant Bataviahaven

Hoekstra (30) en Groot (47) verwachten dat zij met hun initiatief de marktwerking in de certificerings- en keuringensector zullen versterken. Hoekstra neemt de technische expertise voor zijn rekening, Groot draagt zorg voor de organisatie en de ISO-kwaliteitsprocedures. Beiden hebben ruime ervaring in de sector.

Robin Hoekstra: ‘In Leeuwarden volgde ik een opleiding werktuigbouwkunde aan de NHL, afdeling maritieme techniek. In 2009 kwam ik bij Register Holland binnen als stagiair. Een jaar later nam men mij definitief in dienst. In de vijf jaar dat ik er werkte heeft het bureau tweemaal een overname doorgemaakt.
schLees het uitgebreide artikel van Gijs en Inge van Hesteren in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnee

— Topjaar voor Noordelijk ScheepvaartmuseumHet Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen is in 2016 door 35.900 mensen bezocht. Dat zijn er 1800 meer dan in 2015. Het Scheepvaartmuseum wordt steeds meer een 'Huis van de Groningse Geschiedenis', en organiseerde in dat kader vorig jaar succesvolle tentoonstellingen. Publiekstrekkers waren de tentoonstellingen ‘De Klassieke Salon’, ‘Outsider Art – Boten’, ‘De Pelgrim en de Dame’, ‘Made in Stad – 5 Groninger bedrijven, 100 jaar reclame’ en ‘Land van Belofte’.

Bezoekers typeerden de tentoonstelling over Hooghoudt, Ranja, Tiktak, Niemeijer en Fongers als puur jeugdsentiment en nostalgie. Veel mensen kwamen terug voor een herhaalbezoek, meldt het museum dinsdag. Ook de tentoonstellingen De Pelgrim en de Dame en de expositie Boten trok veel bezoekers.

Het scheepvaartmuseum bereikt naar eigen zeggen veel nieuwe mensen doordat het de laatste jaren grote evenementen als WinterWelVaart en ZomerWelVaart organiseert. Van alle bezoekers komt zestig procent van buiten de provincie Groningen. Vijftien procent was afkomstig uit het buitenland.

ZomerWelVaart trok 15.000 bezoekers en op grote broer WinterWelVaart kwamen 30.000 mensen af.
Kijk hier voor info over het museum  

— Schippers van weleer: Jan Eleveld


Jan Eleveld begon voor zichzelf op de Friese maatkast Marjan. (Foto familie Eleveld)

Jan Eleveld (86) Schipper 1945-1987 Marjan, Friese maatkast, 1920, 300 ton Laguna, 1965, Kempenaar, 650 ton Laguna, 80-meterschip, 1200 ton

Als het aan zijn moeder had gelegen, was Jan dominee geworden. Maar ze was geen dwingende vrouw, dus werd haar jongste zoon wat hij zelf wilde: schipper. Net als zijn drie broers. Op zijn 15de begon hij als schippersknecht.

Tot hij in dienst moest, bij de marine. Een schipperszoon verwacht als matroos te worden ingedeeld: ‘Maar wat werd ik? Bottelier! En dat midden op de hei.’ Gelukkig kreeg hij ‘broederdienst’: al na een half jaar kon hij terug naar het water.

Jan begon als matroos bij Van Ommeren, de eerste tankrederij in Nederland. Al binnen enkele maanden promoveerde hij tot stuurman. ‘Ik had een goeie kapitein die me veel liet varen.’ Diezelfde kapitein zei dat hij naar school moest. Jan was er niet blij mee; zijn salaris werd stilgelegd, terwijl hij zelf het cursusgeld moest ophoesten.
Lees het uitgebreide artikel van Corine Nijenhuis in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor Schuttevaer-abonnees


— Metamorfose van Koggewerf in Kampen in stapjes uitgevoerdKAMPEN - De herinrichting van de Koggewerf wordt in fases uitgevoerd. In het voorjaar starten de werkzaamheden, die gericht zijn om het terrein klaar te maken voor de Internationale Hanzedagen in juni.
Het oorspronkelijke doel om de hele metamorfose voor het evenement af te ronden wordt niet gehaald.

"In eerste instantie richten wij ons op de bouw van de botenloods en het herinrichten van de buitenruimte", legt burgemeester Bort Koelewijn uit. "Die hebben prioriteit, want hiermee kunnen we de plannen voor de Hanzedagen realiseren, want dan vormen de Koggewerf en Buitenhaven het nautisch kwartier."

Na de Hanzedagen wordt de boothelling naast de loods aangelegd. Later wordt de woning aan de Havenweg verbouwd tot horecapaviljoen en receptie. Eerst moet andere woonruimte worden gevonden voor de huurders.
Lees het gehele artikel op de bron: Stentor 
Scheepspost wordt mede mogelijk gemaakt door:

EOC